Sydommen

Bekkenløsning, som også blir kalt for bekkenleddssyndrom er en lidelse som er ganske vanlig for kvinner under fødsel og svangerskap. Hele 50% av kvinner rapporterer å ha bekken-og/eller bekkensmerter i løpet av sitt svangerskap, dette i følge en studie. Disse smertene fortsatte også etter fødselen for noen av disse kvinnene. Grunnen til bekkenløsningssmerter er at leddbåndene som forbinder korsbenet eller/og symfysen fortil i bekkenet blir slakket. 

Det er flere grunner til bekkenleddssmerter. Som sagt er det en veldig vanlig sykdom hos gravide kvinner. Kvinner som før har vært gravide har også en større risiko for å få disse smertene. Utenom dette er det større risiko for de som er overvektige og få bekkenleddssmerter på grunn av at det blir stor belastning. Det finnes forskjellig behandling for denne sykdommen, og også mye forebyggende arbeid. 

Tilstanden kan bli så ille at kvinnen så og si ikke klarer og gjøre noen ting. Å snu seg i sengen, løfte ting, gå og andre ting blir vanskelig. Det er ikke uvanlig at kvinnen må sykemeldes etter en fødsel, og at faren må ta omsorgen for barnet. I disse tilfellene får familien støtte fra helsetjenesten slik at de klarer seg gjennom sykdommen. 

Del siden sosialt!